© Fotografen
Last ned portrett

Atak

ATAK, eller Georg Barber, er født i Frankfurt/Oder i 1967. Han bor og arbeider som kunstner, illustratør og grafisk designer i Berlin, og er professor i illustrasjon ved Burg Giebichenstein kunsthøyskole i Halle.

Utgitt på Magikon forlag:
Bakvendtland av Atak.