Magikon er et forlag med fokus på visuell kultur og kommunikasjon. Forlaget utgir bildebøker, kunstbøker og andre bøker knyttet til visuelle fag. Vår målsetning er å utvikle bokprosjekter som forener leseglede og visuelle opplevelser av høy kvalitet, for både barn og voksne.

Navnet Magikon er satt sammen av magi, som står for noe fantastisk, og ikon, som betyr bilde. Ikon viser også til det litteraturteoretiske begrepet ikonotekst, som brukes om samspillet mellom ord og bilder.

Magikon er medlem av Forleggerforeningen og vi forholder oss til avtaleverket mellom bransjeorganisasjonene.

Vi tar gjerne imot manus og prosjektforslag, som vi foretrekker å få tilsendt på epost. Dessverre har vi i perioder ikke kapasitet til å gi raske tilbakemeldinger.

Magikon er også et agentur som selger rettigheter til oversettelser av egne titler. Pr. mars 2024 har vi inngått mer enn 160 kontrakter for utgivelser i 48 områder/språk.

Magikon forlag ble etablert i 2007 og eies av Kristin Roskifte og Svein Størksen.

Adresse

Magikon forlag
Fjellveien 48A
N-1410 Kolbotn
NORWAY

Telefon

E-post