Thorborg Rebolledo Meisingset

Thorborg Rebolledo Meisingset (f. 1948) er utdannet fra UiO og NTNU med fagene Nordisk, Historie, Samfunnskunnskap, Pedagogisk seminar og Litteraturvitenskap. Hun har bl.a. arbeidet som konsulent, språkvasker og språkbearbeider på manus i ulike genre for diverse forlag og oversatt bilde- og barnebøker fra dansk og svensk. I 1992 stiftet hun Kulturbro Forlag sammen med tre andre kvinner, og drev forlaget alene fra mai 1998.

Utgivelser på Magikon forlag:

– Sky av Thorborg Rebolledo Meisingset og Akin Duzakin, 2014.

Info

  • Hjemmeside

  • Ressurser