CCBF, barne- og ungdomsbokmessen i Shanghai.

16. November 2019

Magikon var til stede på bokmessen i Shanghai, der vi sammen med Mari Kanstad Johnsen, Bjørn Rune Lie og Kristin Roskifte deltok på flere programposter.

Forrige
Neste